HOB30OD triple block 3 ton fishfarming purse seine

Oppdrettsblokk HOB30OD

Ny større Nothaler for haling av oppdrettsnøter. Effektiv og skånsom håndtering.

Nothaleren vil med sine tre ruller få et godt grip og gir en meget god kontroll. Rullene er gummierte og kan lett skiftes ut. Midtrullene kan monteres i forskjellige høyder for bedre grip på nota.

Haleren er utført i sjøvannsbestandig aluminium og varmgalvanisert stål, og leveres med tiltesylinder på opphengsarmen.

Fish Farming block HOB30OD

NEW larger Fish farming block for handling nets. Efficiency and gentle hauling of the nets.

The Net hauler with three rollers gives a good grip and control. The rubberized rollers can easily be exchanged. The middle roller is adjustable for more grip.

The hauler is manufactured in sea water resistant aluminium and warm galvanized steel. It comes with a tiltable arm with hydraulic cylinder.

TABELL 1 NORSK
Oppdrettsblokk HOB30OD
Trekkraft 3000 kp
Turtall 24 o/min
Hivehastighet 25 m/min
Oljemengde 60 l/min
Oljetrykk 220 kp/cm2
Vekt 1050 kg
TABEL 1 ENGLISH 
Fish farming block HOB30OD
Pull 3000 kg
Speed 24 rpm
Hauling speed 25 m/min
Oil flow 60 lit/min
Oilpressure 220 kp/cm2
Weight 1050 kg

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no