Category Archives: Fishfarming

HOB30OD triple block 3 ton fishfarming purse seine

Oppdrettsblokk HOB30OD Ny større Nothaler for haling av oppdrettsnøter. Effektiv og skånsom håndtering. Nothaleren vil [...]

HOB15OD triple block 1,5 ton fishfarming purse seine

Oppdrettsblokk HOB15OD Nothaler for haling av oppdrettsnøter og avlusningspresenning. Effektiv og skåsom håndtering. Nothaleren vil [...]

HKB04 chain rope cable powerblock

Kjetting/tau Blokk HKB04 Kjetting-taublokka kan henge fritt på en opphengsbolt eller festes fast til kran [...]

HUC1 Fishfarming unversal hauler unit

HUC1 Fishfarming unversal hauler unit Er en kompakt løsning for de fleste løft innen oppdrett. [...]

Dead fish pickup rope hauling fishfarming block

Håvløfter HHL03 Er et spesialredskap fore løfting av dødfiskhåv, beregnet for montering om bord i [...]