HUC1 Fishfarming unversal hauler unit

HUC1 Fishfarming unversal hauler unit

Er en kompakt løsning for de fleste løft innen oppdrett.

Aggregat, håvløfter og capstan i ett, gjør denne haleren fleksibel innen oppdrettsnæringen.

KVALITETSIKRING: Universalhaleren gjør det mulig å dra dødfisk raskt og effektivt. Dødfisken er dratt helt opp løpet av 1 minutt. Gjør anlegget rustet til å håndtere større mengder fisk i en krisesituasjon.

Håvløfteren må forankres godt før bruk. Til dette er den utstyrt med 2 styrebolter samt en forankringskjetting.

BRUKERVENNLIG: Røkteren spares for slitasje som følge av tunge løft. Med en Capstan på 1 tonn reduseres assistanse fra service båt.

MOBIL: Enheten er mobil og kan flyttes rundt på anlegget.

Leveres med bensin eller el. aggregat.

HUC1 Fishfarming unversal hauler unit

Is a compact solution for most lifting operations in the fish-farm. The combined power aggregate, lift arm and capstan make this hauler an efficient and flexible framing aid.

QUALITY ASSURANCE: The universal hauler makes it possible to recover dead fish quickly and efficiently. Dead fish are pulled up in just one minute. Equip your farm to handle large quantities of dead fish in case of crisis.

USER FRIENDLY: The farmer is spared undue strain from heavy lifts. With a capacity of 1 metric tonne at the Capstan, the unit is significantly more self-sufficient.

MOBILE: the unit is mobile and can be taken where it is needed on the farm.

Delivery with petrol or el. aggaragate.

TABELL 1 NORSK

UNEVERSALHALER HUC1
Max trekkraft Capstan 1 t
Max trekkraft Håvløfter 300 kg

TABEL 1 ENGLISH

UNIVERSAL HAULER HUC1
Max pull Capstan 1000 kgs
Max pull Hand net hauler 300 kgs

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no