HOB15OD triple block 1,5 ton fishfarming purse seine

Oppdrettsblokk HOB15OD

Nothaler for haling av oppdrettsnøter og avlusningspresenning. Effektiv og skåsom håndtering.

Nothaleren vil med sine tre ruller få et godt grip og gir en meget god kontroll. Rullene er gummierte og kan lett skiftes ut.

Haleren er utført i sjøvannsbestandig aluminium og varmgalvanisert stål, og leveres med tiltesylinder på opphengsarmen.

Standard leveranse omfatter ikke manøverventil.

Fish Farming block HOB15OD

Fish farming block for handling nets and tarpaulins. Efficiency and gentle hauling of the nets.

The Net hauler with three rollers gives a good grip and control. The rubberized rollers can easely be exchanged.

The hauler is manufactured in sea water resistant aluminium and warm galvanized steel. It comes with a tiltable arm with hydraulic cylinder.

Standard delivery without control valve.

TABELL 1 NORSK
Oppdrettsblokk HOB15OD
Trekkraft 1500 kp
Turtall 20 o/min
Hivehastighet 20 m/min
Oljemengde 30 l/min
Oljetrykk 130 kp/cm2
Vekt 580 kg
TABEL 1 ENGLISH
Fish farming block HOB15OD
Pull 1500 kg
Speed 20 rpm
Hauling speed 20 m/min
Oil flow 30 lit/min
Oilpressure 130 kp/cm2
Weight 580 kg

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no