HBH-01 – Hoby hauler gilnet

Hobbyhaler

Hobbyhaler er den minste av de automatiske garnhalerne. Den er liten og kompakt og er beregnet for fritidsfiske med båter far 17 fot.

Den rustfrie frittløpende rekkerullen og de to gummierte rullene, kan kjøres begge veier. Den midterste rullen har motordrift og kan endesnues slik at den kan få to slitespor, før utskifting.

Haleren er utført i sjøvannsbestandig aluminium og rustfritt stål, og leveres med en rekkebrakett.

Standard leveranse omfatter manøverventil og 4 meter slange.

Som tilleggsutstyr kan det leveres en teineløftearm.

Hobby hauler

Hobby hauler is the smallest of the automatic gill net hauler. It is compact and designed for boats from 17 feet..

It has aluminium free running front roller, and two rubberized rollers. One of them flexible, which can be run both ways. The lower rear roller has two positions for rubber wear, a facility which double its life time.

The hauler is manufactured in sea water resistant aluminium and stainless steel. Delivery includes bracket for rail mounting.

Standard delivery includes control valve and 4 mtrs hoses.

This hauler can be supply with a pot hauler arm as extras

Hobbyhaler HBH01
Trekkraft 100 kp
Turtall 75 o/min
Hivehastighet 49 m/min
Oljemengde 12 l/min
Oljetrykk 100 kp/cm2
Vekt 45 kg
Hobby hauler HBH01
Pull 100 kg
Speed 75 rpm
Hauling speed 49 m/min
Oil flow 12 lit/min
Oil pressure 100 kp/cm2
Weight 45 kgs

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no