HPH-HTL – Picolohauler with pothauler arm gilnet and pots 180 kg

PICCOLOHALER HTL HPH

Piccolohaler er den nest minste av de automatiske garnhalerne. Den er liten og kompakt og er beregnet for garn og teinefiske med båter opp til 25 fot.

Det er NÅ mulig å ettermontere en teineløftearm på tidligere leverte halere. Dette gir mulighet til kombinasjonsdrift uten å måtte rigge om ombord.

Ved teinefiske tiltes Piccolohaleren halvveis opp og låses i oppvippet stilling med låsebolten. På eksisterende halere må denne styringen bores opp.

Dette er en unik mulighet til å få en meget rimelig teineløfter.

PICCOLO HAULER HTL HPH

Piccolo hauler is the smallest of the automatic gill net and pot hauler. It is compact and designed for boats up to 25 feet.

It is possible to deliver a pot hauler arm that will fit the Piccolo hauler, both the new and the previous types. This makes it possible for a combination for net and pot hauling.

When pot hauling, the Piccolo hauler must be tilted half way up and locked in this position by the locking pin. On earlier types of Piccolo halers the new locking hole must drilled up.

This is a great opportunity to get a less expensive pot hauler.

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no