HPH-02 – Picolo hauler 180 kg gilnet

PICCOLOHALER HPH02

Piccolohaler er den minste av de automatiske garnhalerne. Den er liten og kompakt og er beregnet for garnfiske med båter opp til 25 fot.

Den rustfrie frittløpende rekkerullen og de to gummierte motordrevne rullene, kan kjøres begge veier. Drivrullen kan endesnues slik at den kan få to slitespor, før utskifting.

Haleren er utført i sjøvannsbestandig aluminium og rustfritt stål, og leveres med en rekkebrakett.

Standard leveranse omfatter manøverventil og 4 meter slanger.

PICCOLO HAULER HPH02

Piccolo hauler is the smallest of the automatic gill net hauler. It is compact and designed for boats up to 25 feet.

It has stainless steel free running front roller, and two rubberized, motorized rear roller, one of them flexible, which can be run both ways. The lower rear roller has two positions for rubber wear, a facility which double its life time.

The hauler is manufactured in sea water resistant aluminium and stainless steel. Delivery includes pedestal for rail mounting.

Standard delivery includes control valve and 4 mtrs hoses.

TABELL 1 NORSK
Piccolohaler HPH02
Trekkraft 180 kp
Turtall 55 o/min
Hivehastighet 43 m/min
Oljemengde 12 l/min
Oljetrykk 100 kp/cm2
Vekt 65 kg
TABEL 1 ENGLISH
Piccolo Hauler HPH02
Pull 180 kg
Speed 55 rpm
Hauling speed 43 m/min
Oil flow 12 lit/min
Oilpressure 100 kp/cm2
Weight 65 kg

Yrkessenteret,
Hovedkontor: 
Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand
Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no