HMN30HST – 2,2 ton pull gilnet

MAXINETT HMN30HS


MAXINETT TYPE HMN30HS
er beregnet for automatisk garnhaling under ekstreme forhold hvor det samtidig stilles krav til effektiv og skånsom behandling av redskap og fangst.

LITEN SLITASJE. Garnene hales inn over ruller med store diametre, som fordeler belastningen og reduserer slitasjen. Hjørner og kanter er utrustet med nylonruller, som forhindrer filing og riving av garn.

MANØVERPANEL betjener enkelt de synkrone, hydrauliske gummirullene.

JOY-STICK STYRING med en eller flere Joy-sticker, leveres som ekstrautstyr.

ELEKTRONISK KONTROLLPANEL gir til enhver tid full kontroll på haling av tau eller garn. Panelet viser trekkraft – hastighet og kontroll på antall meter som hales. Leveres som ekstrautstyr.

SKÅNSOM MOT GARN OG FANGST. Apparatets siste rull, den fleksible pressrullen, er montert på en bevegelig arm, hvor en hydraulisk sylinder utøver presset. Dette øker automatisk med tyngden. Fleksibiliteten i gummien, bevegeligheten i armen samt fisk og krokavviseren foran rullen forhindrer skade av fangst og flottører.

TILTBART STOPPAPPARAT Ved å stille stoppapparatet skrått vil garn og fangst letter gli unna rullene, slik at fisk ikke blir klemt og skadet.

GUMMISLITASJE OG REGUMMIERING. Alle de gummierte rullene (bortsett fra pressrullen) kan snues for å oppnå slitasje flere steder på gummien. Et resirkuleringssystem av regummierte reserveruller sikrer god tilgjengelighet på deler. På rekkerullen kan man dessuten fininnstille gummislitasje ved hjelp av en andøverbøyle med nylonrull, som er regulerbar sideveis. Dette gir totalt en meget god gummiøkonomi.

ARBEIDSLYS kan monteres under rekkerullen og leveres som ekstrautstyr.

PLASSBESPARENDE. Seksjonen vippes (dreies) enkelt inn hydraulisk etter endt fiske. MAXINETT HMN30HS leveres i tre forskjellige utgaver. To-delt type med rekkerull som tiltes hydraulisk inn over rekka, eller alt-i-ett versjon der hele haleren vippes/tiltes eller svinges hydraulisk inn.

DOBBELHASTIGHET er en stor fordel ved haling av iler og tau og brukes der hastighet og ikke trekkraften er det viktigste. Leveres som ekstrautstyr.

STANDARD LEVERANSE MED VENTILER. Haleren er konstruert i saltvannsbestandig aluminium og varmgalvanisert stål.

STANDARD LEVERANSE INKLUDERER NØDVENDIGE VENTILER.

MAXI NET HMN30HS

MAXI NET TYPE HMN30HS is made for automatic gill net fishing under extreme conditions where efficiency and gentle treatment of catch and nets is a must!

LITTLE WEAR: The nets are hauled over large diameter rubber rollers. These rollers reduce the wear on the net compared to traditional rollers. Edges and corners are equipped with rollers of nylon, which prevents tearing the nets.

CONTROL PANEL makes it easy to run the synchronised and hydraulically driven rubber rollers.

SEA WATER RESISTANT ALLOY: The hauler is made in sea water resistant aluminium alloy and galvanised steel.

GENTLE TO NETS AND CATCH: The last roller on the hauler, the flexible tension roller, is mounted on a movable arm where a hydraulic cylinder gives the pressure. This pressure increases automatically when the load on the hauler increases. The flexibility in the rubber, the movement in the arm and shape of the aluminium casting prevents damage to the catch and the floats used on the nets.

COMPACT: The hauler can easily be tilted (or turned) inside the rail after the fishing is finished. The Maxi Net is delivered in three different basic versions: Two-part type with rail roller which can be hydraulically tilted inside the rail, or all-in-one version which can be hydraulically tilted or turned inside the rail.

ADJUSTABLE TENSION ROLLER: By tilting the tension roller, the crew can ensure that the catch and nets are better treated. By tilting it, the catch and net will slide outside the press wheel, while the hauler pulls the ropes in the nets.

WEAR OF THE RUBBER: All the rubberised rollers (except the press wheel) can be turned, to spread the wear of the rubber to several places on the rollers. This makes the rubber last longer. Rapp Syd operates a service exchange scheme where original rollers can be returned for credit against new rollers. Easy and cheap. Therefore, the hauler rationalises the use of rubber, which makes the hauler inexpensive in a life cycle cost perspective.

ADDITIONAL/EXTRA EQUIPMENT:

JOY STICK CONTROL with one or more joy sticks can be delivered as part of the production line on board.

ELECTRONIC CONTROL PANEL gives the crew full control over the hauling process. The Digital Control shows pull, speed and the number of hauled metres.

WORKING LIGHT can be mounted under the rail roller.

DOUBLE SPEED is a big advantage when hauling ropes, the double speed function is very valuable. It is used when speed and not power is most important.

STANDARD DELIVERY INCLUDES ALL NECESSARY VALVES

TABELL 1 NORSK
MAXINETT HMN30HS
Trekkraft 2200 kp
Hivehastighet 49/98 m/min
Oljemengde 110 l/min
Oljetrykk 160 bar
TABEL 1 ENGLISH
MAXI NET HMN30HS
Pull 2200 kp
Hauling Speed 83 m/min
Oil flow 100 lit/min
Oil pressure 160 bar

TILTBART STOPPAPPARAT Ved å stille stoppapparatet skrått vil garn og fangst letter gli unna rullene, slik at fisk ikke blir klemt og skadet.

The tension roller is adjustable, both the tension on the press wheel and the angle of the tension roller.

HEV/SENK FUNKSJON TANNEDE SKIVER av rustfritt stål gir ekstra god gripeevne. Tennene er utskiftbare.

GUMMIERT VERTIKALRULL er mer skånsom mot garn og er montert øverst på skivene. Ved å senke garnskivene ned i motortønna ved hjelp av to sylindere, vil den gummierte rullen stå i riktig posisjon i forhold til rekkerullen. Denne HEV/SENK funksjonen er meget enkel i bruk og sparer tid ombord.

Supplement for HMN-30HS is cast iron sheaves and rubber roller in one unit. It is easy to hydraulically change from sheaves to rubber roller.

The rubber roller is used to keep quality on the catch and net at a maximum. The sheaves are used to maximize pull, when fishing on big depths with slippery nets.

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no