HMN12 Maxihauler 1,2 ton gilnet

MAXINETT HMN12


MAXINETT HMN12
er beregnet for automatisk garnhaling under ekstreme forhold hvor det samtidig stilles krav til effektiv og skånsom behandling av redskap og fangst. Denne modellen er en videreføring av tidligere garnhalere. Den har en rekke justeringsmuligheter og funksjoner tilpasset moderne garnfiske.

LITEN SLITASJE da garn hales inn over gummierte ruller med store diametre, som fordeler belastningen. Hjørner og kanter er utrustet med nylonruller, som hindrer filing og riving av garn.

PLASSBESPARENDE ved at haleren vippes eller dreies inn hydraulisk etter endt fiske.

STILLBAR STOPPER kan dreies i forskjellige stillinger. Dette for at fangsten vil gli lett unna og fangsten blir behandlet skånsomt.

VERTIKAL RULL/SKIVER Vertikalrullen kan leveres som gummiert rull eller tannede garnskiver. Disse passer på samme feste og kan byttes ved behov. Tannede skiver anbefales under ekstreme forhold med store krav om grip på garnet.

MANØVERPANELJOY-STICK STYRING Gummirullene er hydraulisk drevne, synkrone og betjenes enkelt fra manøverpanelet. Joy-stick styring leveres på bestilling.

GUMMISLITASJE REGUMMIERING De gummierte rullene kan snues for å oppnå slitasje flere steder på gummien. Et pantesystem sikrer tilgang på regummierte ruller.

MAXINETT HMN12


MAXI NET HMN12
is a compact gill net hauler, adapt for modern gill net fishing. This is a new version of net hauler who fit for extreme conditions, and still handles the net and catch with care.

LITTLE WEAR The nets are hauled over large diameter rubber rollers. These rollers reduce the wear on the net compared to traditional rollers. Edges and corners are equipped with rollers of nylon, which prevent tearing the nets.

SPACE-SAVING by turning or tilting the hauler inside the rail when not in use.on the rollers.

ADJUSTABLE TENSION PART By tilting the tension roller, the crew can ensure that the catch and nets are better treated. By tilting it, the catch and net will slide outside the presswheel, while the hauler pulls the rope in the nets.

VERTICAL ROLLER/ SHEAVES The vertical roller can be delivered as rubber roller which is used to keep quality on the catch and net at a maximum. Supplement for HMN12 is cast iron sheaves with teeth, and are used to maximize pull, when fishing on big depths with slippery nets.

CONTROL PANEL Makes it easy to run the synchronised and hydraulic driven rollers. Joy-stick control with one or more can be delivered as part of the production line onboard.

WEAR OF THE RUBBER All the rubberized rollers (except the press wheel) can be turned, to spread the wear of the rubber to several places on the rollers. This make the rubber last longer.

TABELL 1 NORSK
MAXINETT HMN12
Trekkraft 1200 kg
Hivehastighet 83 m/min
Oljemengde 100 l/min
Oljetrykk 160 kp/cm2
Vekt 700 kg
TABEL 1 ENGLISH
MAXI NET HMN12
Pull 1200 kgs
Hauling Speed 83 m/min
Oil flow 100 lit/min
Oil pressure 160 kp/cm2
Weight 700 kgs

Dimension for turnable column

Dimension for tiltable column

 

DIMENSIONS NOT BINDING

SVINGBAR SØYLE TURNABLE COLUMN

TANNEDE GARNSKIVER GUMMIERT VERTIKALRULL
VERTICAL SHEAVES WITH TEETH RUBBER VERTICAL ROLLER

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no