HMN09VR s2S3S4 – Maxihauler 0,9 ton gilnethauler

MAXIHALER HMH09VR


MAXIHALER HMH09VR er beregnet for automatisk garnhaling under ekstreme forhold hvor det samtidig stilles krav til effektiv og skånsom behandling av redskap og fangst. Denne modellen er en videreføring av tidligere garnhalere. Den har en rekke justeringsmuligheter og funksjoner tilpasset moderne garnfiske.

LITEN SLITASJE da garn hales inn over gummierte ruller med store diametre, som fordeler belastningen. Hjørner og kanter er utrustet med nylonruller, som hindrer filing og riving av garn.

PLASSBESPARENDE ved at haleren tiltes inn hydraulisk. Stoppdelen er leddet og svinges inn mot haleren etter endt fiske.

STILLBAR STOPPER er plassert på babord side av haleren, som gir full kontroll over stoppdelen ved fiske. Stopperen kan dreies i forskjellige stillinger. Dette for at fangsten vil gli lett unna og fangsten blir behandlet skånsomt.

VERTIKAL RULL Vertikalrullen er gummiert og kan endesnues for å gi 2 slitespor. Det er den samme rullen som drivrullen på stoppdelen.

MANØVERPANEL JOY-STICK STYRING Gummirullene er hydraulisk drevne, synkrone og betjenes enkelt fra manøverpanelet. Joy-stick styring leveres på bestilling.

GUMMISLITASJE REGUMMIERING De gummierte rullene kan snues for å oppnå slitasje flere steder på gummien. Et pantesystem sikrer tilgang på regummierte ruller.

MAXI HAULER HMH09VR

MAXI HAULER HMH09VR is a compact gill net hauler, adapt for modern gill net fishing. This is a new version of net hauler who fit for extreme conditions, and still handles the net and catch with care.

LITTLE WEAR The nets are hauled over large diameter rubber rollers. These rollers reduce the wear on the net compared to traditional rollers. Edges and corners are equipped with rollers of nylon, which prevent tearing the nets.

SPACE-SAVING by tilting the hauler inside the rail. The hinged tension part can be turned, to make the net hauler compact when not in use.

ADJUSTABLE TENSION PART comes in port side version. By tilting the tension roller, the crew can ensure that the catch and nets are better treated. By tilting it, the catch and net will slide outside the press wheel, while the hauler pulls the rope in the nets.

VERTICAL ROLLER/SHEAVES The vertical rubber roller is used to keep quality on the catch and net at a maximum. The roller is turnable to spread the wear two several places.

CONTROL PANEL Makes it easy to run the synchronised and hydraulic driven rollers. Joy-stick control with one or more can be delivered as part of the production line on board.

WEAR OF THE RUBBER All the rubberized rollers (except the press wheel) can be turned, to spread the wear of the rubber to several places on the rollers. This make the rubber last longer. Rapp Hydema Syd operates a service exchange scheme where original rollers can be returned for credit against new rollers. Easy and cheap.

TABELL 1 NORSK
MAXIHALER HMH09VR
Trekkraft 900 kg
Hivehastighet 45 m/min
Oljemengde 40 l/min
Oljetrykk 160 kp/cm2
Vekt 555 kg
TABEL 1 ENGLISH
MAXI HAULER HMH09VR
Pull 900 kgs
Hauling Speed 45 m/min
Oil flow 40 lit/min
Oil pressure 160 kp/cm2
Weight 555 kgs

M/S „STORSTEIN“

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no