HMH-0305TEte – Microhauler 0,3-0,5 ton gilnet and pots

MICROHALER HMH-03/05T

MICROHALER HMH-03/05TE er en automatisk garnhaler beregnet for kombinasjon garn/teinefiske. Garnhaleren er beregnet for båter fra ca 27 fot.

Microhaler har tre motordrevene gummierte ruller som skånsomt trekker garn og fangst inn over rekka. Alle ruller (bortsett fra pressrullen) kan endesnues for å gi to slitespor i gummien. Standard haler leveres med hele ruller, som kan endesnues en gang. Det garanteres alltid tilgjengelig regummierte ruller, ved et pantesystem.

Lederull i skjold er plassert godt inn under rekkerullen for å hindre tvinn og sluring av garn.

Det tilbys to grunnmodeller Type HMH03TE og HMH05 TE som kan bygges etter ønske:

STANDARD HALER Microhaler HMH03TE. Trekkraft

Trekkraft 3oo kg 300 kg med hele gummierte ruller, hydraulisk tiltbar søyle, manøverventil og 4 meter fleksible slanger.

STANDARD HALER Microhaler HMH05TE. Trekkraft

Trekkraft 5oo kg 500 kg med hele gummierte ruller, tiltbar søyle, manøverventil og 4 meter slanger. Inkl. sylinder for automatisk press på presshjul

TILLEGG______________________________________________

SEGMENTRULLER Rekkerull og drivrull for stoppdel er delt opp i segmenter. Segmentene passer om hverandre, kan bytte plass og endesnues. Dette gir meget god gummiøkonomi.

ARBEIDSLYS Lys montert i skjold. Lyset vil falle rett på garn og fangst idet det kommer opp av havet.

MICRO HAULER HMH-03/05TE

MICRO HAULER HMH-03/05 is a compact automatic gill net hauler, adapted for modern gill net fishing. It is suitable for vessels from 20 feet.

Micro hauler is designed for pulling ropes and nets without damage to the fish. The lead rollers are mounted beneath the rail roller, to avoid twist, wear and tear. All rollers (except the press wheel) may be turned end to end, in order to utilize the rubber surface better. Standard delivery includes rollers in one part (not split up in segments). Rerubberized rollers are always available with a return system.

We offer two basic models Type HMH03 and HMH05, which can be adjusted to several versions:

STANDARD HAULER MICRO HAULER HMH03. Pull

Pull 300 kgs 300 kgs with rollers in one part, turnable rail bracket, control valve and 4 mtrs flexible hoses.

STANDARD HAULER MICRO HAULER HMH05. Pull

Pull 500 kgs 500 kgs, with rollers in one part, turnable rail bracket, control valve and 4 mtrs flexible hoses. Includes hydr. Cylinder for automatic press on the press wheel.

EXTRA EQUIPMENTS___________________________________

SEGMENT ROLLER Rail roller and rear roller spilt in to segments. The segments may be turned end to end and exchanged with other segments on the same hauler, in order to utilize the rubber surface better, and thereby save cost.

COLUMN Column for mounting on deck.

LIGHT Working light, mounted in the side shield. Light up net and fish when it is coming up from the sea.

TABELL 1 NORSK TABEL 1 ENGLISH
MICROHALER HMH03 HMH05 MICRO HAULER HMH03 HMH05
Trekkraft 300 kg 500 kg Pull 300 kgs 500 kgs
Hivehastighet 12 l/min 40 m/min Hauling Speed 12 lit/min 40 m/min
Hivehastighet 22 l/min 75 m/min 35 m/min Hauling Speed 22 lit/min 75 m/min 35 m/min
Hivehastighet 30 l/min 45 m/min Hauling Speed 30 lit/min 45 m/min
Oljemengde 12-22-30 l/min 12-22-30 l/min Oil flow 12-22-30 lit/min 12-22-30 lit/min
Oljetrykk 140 kp/cm2 145 kp/cm2 Oil pressure 140 kp/cm2 145 kp/cm2

SEGMENTS

ARBEIDSLYS I SKJOLD

WORKING LIGHT

HYDRAULISKE PUMPER  - HYDRAULIC PUMPS

BENSINAGGREGAT TYPE RSAGG5,5

Bensinaggregat for båter med utenbordsmotor. Det består av en luftkjølt bensinmotor og hydr.pumpe med tank. Pumpen er drevet av kileremmer. Aggregatet er montert på et aluminiumsstativ. Bærehandtak gjør det lett å flytte.

HYDRAULISK PUMPE

TYPE RSPUM102/301

Pumpen er montert på en strammeplate og er uten kobling. Dreieretningen kan snues moturs eller medurs.

Pumpe 102 passer for HMH03TE.

Pumpe 201 og 301 passer for HMN05TE.

PETROL AGGREGATE TYPE RSAGG5,5

For vessels with outboard engine, a pump aggregate is available. The hydraulic pump is directly mounted at a petrol driven air cooled motor. The power unit is supplied with an aluminium frame.

HYDRAULIC PUMP

TYPE RSPUM102/301

The pump without clutch, is mounted on a slide rail. The rotation is turnable clockwise or anti-clockwise.

Pump type 102 fit HMH03TE

Pump type 201 and 301 fit HMH05TE.

Yrkessenteret,
Hovedkontor: 
Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand
Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no