HMH-0305 – Micro hauler 09 gilnet

MICROHALER HMH-03/05

MICROHALER HMH-03/05 er en kompakt automatisk garnhaler tilpasset moderne garnfiske under ekstreme forhold. Garnhaleren er beregnet for båter ned til ca. 20 fot.

Microhaler har tre motordrevene gummierte ruller som skånsomt trekker garn og fangst inn over rekka. Alle ruller (bortsett fra pressrullen) kan endesnues for å gi to slitespor i gummien. Standard haler leveres med hele ruller, som ikke kan deles opp (ikke segmenter). Det garanteres alltid tilgjengelig regummierte ruller, ved et pantesystem.

Lederull i skjold er plassert godt inn under rekkerullen for å hindre tvinn og sluring av garn.

Det tilbys to grunnmodeller Type HMH03 og HMH05 som kan bygges etter ønske:

STANDARD HALER Microhaler HMH03. Trekkraft

Trekkraft 3oo kg 300 kg med hele gummierte ruller, rekkefeste, manøverventil og 4 meter fleksible slanger.

STANDARD HALER Microhaler HMH05. Trekkraft

Trekkraft 5oo kg 500 kg med hele gummierte ruller, rekkefeste, manøverventil og 4 meter slanger. Inkl. sylinder for automatisk press på presshjul

TILLEGG______________________________________________

SEGMENTRULLER Rekkerull og drivrull for stoppdel er delt opp i segmenter. Segmentene passer om hverandre, kan bytte plass og endesnues. Dette gir meget god gummiøkonomi.

SØYLE Søyle for montering i dekk.

ARBEIDSLYS Lys montert i skjold. Lyset vil falle rett på garn og fangst idet det kommer opp av havet.

MICRO HAULER HMH-03/05

MICRO HAULER HMH-03/05 is a compact automatic gill net hauler, adapted for modern gill net fishing. It is suitable for vessels from 20 feet.

Micro hauler is designed for pulling ropes and nets without damage to the fish. The lead rollers are mounted beneath the rail roller, to avoid twist, wear and tear. All rollers (except the press wheel) may be turned end to end, in order to utilize the rubber surface better. Standard delivery includes rollers in one part (not split up in segments). Rerubberized rollers are always available with a return system.

We offer two basic models Type HMH03 and HMH05, which can be adjusted to several versions:

STANDARD HAULER MICRO HAULER HMH03. Pull

Pull 300 kgs 300 kgs with rollers in one part, turnable rail bracket, control valve and 4 mtrs flexible hoses.

STANDARD HAULER MICRO HAULER HMH05. Pull

Pull 500 kgs 500 kgs, with rollers in one part, turnable rail bracket, control valve and 4 mtrs flexible hoses. Includes hydr. Cylinder for automatic press on the press wheel.

EXTRA EQUIPMENTS___________________________________

SEGMENT ROLLER Rail roller and rear roller spilt in to segments. The segments may be turned end to end and exchanged with other segments on the same hauler, in order to utilize the rubber surface better, and thereby save cost.

COLUMN Column for mounting on deck.

LIGHT Working light, mounted in the side shield. Light up net and fish when it is coming up from the sea.

TABELL 1 NORSK
MICROHALER HMH03 HMH05
Trekkraft 300 kg 500 kg
Hivehastighet 12 l/min 40 m/min Hauling Speed 12 lit/min
Hivehastighet 22 l/min 75 m/min 35 m/min
Hivehastighet 30 l/min 45 m/min Hauling Speed 30 lit/min
Oljemengde 12-22-30 l/min 12-22-30 l/min
Oljetrykk 140 kp/cm2 145 kp/cm2
TABEL 1 ENGLISH
MICRO HAULER HMH03 HMH05
Pull 300 kgs 500 kgs
40 m/min
Hauling Speed 22 lit/min  75 m/min 35 m/min
45 m/min
Oil flow 12-22-30 lit/min 12-22-30 lit/min
Oil pressure 140 kp/cm2 145 kp/cm2

MICROHALER MED HELE RULLER

MICRO HAULER WITH ROLLERS IN ONE PART

 

MICROHALER MED REKKEFESTE. INNTEILTET STILLING

MICRO HAULER WITH RAIL BRACKET. TILTED POSITION

MICROHALER MONTERT PÅ SØYLE. INNTILTET STILLING

MICRO HAULER COLUMN MOUNTED

MICROHALER MED SEGMENTRULLER

MICRO HAULER WITH SEGMENT ROLLERS

 

DIMENSIONS NOT BINDING

SEGMENTS

ARBEIDSLYS I SKJOLD

WORKING LIGHT

HYDRAULISKE PUMPER  - HYDRAULIC PUMPS

BENSINAGGREGAT TYPE RSAGG5,5

Bensinaggregat for båter med utenbordsmotor. Det består av en luftkjølt bensinmotor og hydr.pumpe med tank. Pumpen er drevet av kileremmer. Aggregatet er montert på et aluminiumsstativ. Bærehandtak gjør det lett å flytte.

HYDRAULISK PUMPE

TYPE RSPUM102/301

Pumpen er montert på en strammeplate og er uten kobling. Dreieretningen kan snues moturs eller medurs.

Pumpe 102 passer for HMH03.

Pumpe 201 og 301 passer for HMN05.

PETROL AGGREGATE TYPE RSAGG5,5

For vessels with outboard engine, a pump aggregate is available. The hydraulic pump is directly mounted at a petrol driven air cooled motor. The power unit is supplied with an aluminium frame.

HYDRAULIC PUMP

TYPE RSPUM102/301

The pump without clutch, is mounted on a slide rail. The rotation is turnable clockwise or anti-clockwise..

Pump type 102 fit HMH03

Pump type 201 and 301 fit HMH05.

HYDR.PUMPE HYDR.PUMP RSAGG5,5 102 201 301
Turtall motor o/min Speed motor rpm 3600 --- --- ---
Turtall pumpe o/min Speed pump rpm 1800 1000 1200 1000
Oljemengde l/min Oil flow lit/min 12 12 22 27
Oljetrykk kp/cm2 Oil pressure kp/cm2 105 -140 105 -140 105 150
Oljetank volum liter Oil tank volume lit 1 1 1,9 Løs 30
Effekt HK Power HP 5,5 3,1 - 4 3,5-7 12
Oversetting Ratio 02:01 --- --- ---
Remskive V-belt pully --- 1B-100 2B-140 2B-140
Vekt kgTrekkraft Weight kgs 30 10,6 13,2

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no