HSK – hydraulic fishhopper lifting bottom

SLØYEKAR HSK151211

Sløyekaret er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og rustfritt stål.

Karbunnene heises opp og ned med en hydraulisk sylinder plassert midt i karet. Styrepanelet er plassert på langsiden.

For sløying av fisk er karet utstyrt med en plastkant.

Åpningene på langsiden og midtsiden er utstyrt luker som enkelt kan åpnes opp for flytting av fangst mellom rommene i karet.

Åpningene ved bunnplaten låses med en eksentrisk lås som gjør karet så tett som mulig.

Karet leveres med løftebolter.

FISH HOPPER HSK151211

The Fish Hopper is made of sea water resistant aluminium and stainless steel.

The tilting floors are controlled by hydraulic cylinders that are placed in the centre of the hopper, with controls mounted externally on the hopper. For gutting, the fish hopper is supplied with a plastic edge.

By opening the vertical hatches on the outer edge and in the centre, it becomes very easy to move the catch between the fish chambers.

The doors on each side at the bottom of the fish hopper are kept closed by an eccentric locker which keeps the fish hopper as water tight as possible.

The delivery includes lifting bolts.

TABELL 1 NORSK
Sløyekar HSK151211
Oljemengde 12 l/min
Oljetrykk 140 kp/cm2
Vekt 250 kg
TABEL 1 ENGLISH
Fish hopper HSK151211
Oil flow 12 lit/min
Oilpressure 140 kp/cm2
Weight 250 kg

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no