HOB30OD triple block 3 ton fishfarming purse seine

Oppdrettsblokk HOB30OD Ny større Nothaler for haling av oppdrettsnøter. Effektiv og skånsom håndtering. Nothaleren vil med sine tre ruller få…

HOB15OD triple block 1,5 ton fishfarming purse seine

Oppdrettsblokk HOB15OD Nothaler for haling av oppdrettsnøter og avlusningspresenning. Effektiv og skåsom håndtering. Nothaleren vil med sine tre ruller få…

HKB04 chain rope cable powerblock

Kjetting/tau Blokk HKB04 Kjetting-taublokka kan henge fritt på en opphengsbolt eller festes fast til kran med et sidefeste. Gummierte ribber…

HUC1 Fishfarming unversal hauler unit

HUC1 Fishfarming unversal hauler unit Er en kompakt løsning for de fleste løft innen oppdrett. Aggregat, håvløfter og capstan i…

Dead fish pickup rope hauling fishfarming block

Håvløfter HHL03 Er et spesialredskap fore løfting av dødfiskhåv, beregnet for montering om bord i båt. KVALITETSIKRING: Håvløfteren gjør det…