JM03 pot tilter

Teinevipper JM03

Teinevipperen er et godt og prisgunstig verktøy for å effektivisere og lette teinefiske på mindre båter. Når teinen passerer et tyngepunkt, vil vipperen vippe teinen inn. Deretter kan fiskeren bare tømme teinen og klargjøre for ny setting

Pot tilter JM03

The Pot tilting bracket is a high quality yet affordable product that improves fishing efficiency on smaller boats. As the pot's centre of gravity passes over the tilting bracket's pivot point, the bracket automatically tilts the pot into the boat. This allows for safe and efficient emptying of the pot, ready for the next setting.