HSA015 Tension roller

Stoppapparat HSA015

Etterhaler beregnet for montering etter spill eller blokk. Brukes til all slags garnfiske for haling av garn og tau uten å skade fisken. Leveres som høyre eller venstre utførelse. Apparatet monteres på en tiltbar brakett slik at denne kan vippes i ønsket stilling. Vippebraketten og den korte drivrullen gjør at fisken og garnlinet passerer utenom pressrullen og hindrer skade på fangst.
En hydraulisk sylinder på pressrullen justerer trykket mellom rullene.
De to motordrevne rullene kan lett skiftes ut. Drivrullen kan snues for å oppnå slitasje på begge sider av rullen. Et pantesystem av regummierte reserveruller sikrer
til gjengelighet på reservedeler.

Tension Roller HSA015

Tension Roller is designed to be mounted behind line sheaves or block. It is used for all kinds of gill net fishing, when hauling nets and ropes without damaging the fish.
The Tension Roller is designed for port and starboardmounting.
The Tension Roller is mounted on the bracket which can be tilted into the position the fisherman wants. The tilted bracket and the short main roller make it easy for the fish and the net to pass through the rollers without damaging
catch and nets.
The pressure between the rollers is adjusted by a hydraulic cylinder. The two engine driven rollers can easily be replaced. The main roller can be turned, so it can be used twice as long as normally before the rubber is worn out.

TABELL 1 NORSK TABEL 1 ENGLISH
Trekkraft 150 kg Pull 150 kgs
Hivehastighet 73 m/min Hauling speed 73 m/min
Oljemengde 20 l/min Oil flow 20 lit/min
Oljetrykk 105 kp/2cm Oil pressure 105 kp/cm2
Vekt 73 kg Weight 73 kgs

HSA015KB

HSA015KS

Tilting bracket

Yrkessenteret,  Hovedkontor: Hvittingfossveien 349 3089 Holmestrand Tlf  +47 96643535 - Epost:  salg@yrkessenteret.no