Dead fish pickup rope hauling fishfarming block

Håvløfter HHL03 Er et spesialredskap fore løfting av dødfiskhåv, beregnet for montering om bord i båt. KVALITETSIKRING: Håvløfteren gjør det…